Sekrety Sukcesu

Przekazy duszy – Izabela Margańska

Przekazy duszy - Izabela MargańskaKolejna ciekawa książka „Przekazy duszy”, którą napisała Izabela Margańska, na tylniej okładce ma dodany podtytuł „Podręcznik sztuki komunikacji z duszą”. To niewielka pozycja o 140 stronach, napisana pod koniec 2015 roku przez Polkę, która większą część życia spędziła w Grecji. W pewnym sensie można informacje zawarte w tej książce w jakiś sposób porównać do trylogii „Rozmowy z BogiemWalscha, przy czym tam dyskutantem (bo obie książki napisano w formie dialogu autora z rozmówcą komunikującym się z nim w sposób mentalny) był Bóg, a w przypadku „Przekazów duszy” jest to dusza autorki książki.

Wiele informacji podanych w obu książkach jest podobna, jednak da się zauważyć też sporo różnic i tu trudno ocenić, skąd się biorą. Dla czytelnika z pewnością (co ustaliłem po lekturze wielu książek) ma znaczenie, w jaki sposób potrafi wypowiadać się sam autor, na ile jest to komunikatywne dla czytającego, po drugie w przypadku książek tłumaczonych mają czasami znaczenie subtelne niuanse owej translacji – tu dużą rolę odgrywają umiejętności samego tłumacza.

Do zagadnień wspólnych na pewno należy to, że dusze są nieśmiertelne i nadrzędne względem ciała, człowiek ma obecnie naturę taką, że jego umysł nie pamięta wcześniejszych wcieleń (w odróżnieniu od jego duszy), droga duszy to stałe udoskonalanie się (ewolucja), wszyscy mamy wolną wolę. Wszechświat składa się z różnych (niezniszczalnych, mogących tylko zmieniać postać) form energii i ma on zarówno fazę rozszerzania się i kurczenia, a wszystko jest cykliczne i nie będzie istniał koniec wszechrzeczy, zresztą pojęcie czasu w innych wymiarach (względem naszego prymitywnego trójwymiarowego postrzegania naszego świata wysokiej gęstości energii) nie istnieje, nie odbiera się go w taki sposób, jaki my go odczuwamy i potrafimy zmierzyć. Wszystko musi być w ruchu (stąd idea drgań znana w naszej fizyce jako częstotliwości – tu dodam objaśnienie wykraczające poza treść książki a znane z podręczników fizyki: każdy atom ma własną częstotliwość drgań, a rzeczy materialne są zbiorem atomów – mimo to dla nas np. kamień jest martwy, nieruchomy na poziomie makro, choć na poziomie mikro składa się z zagęszczonej sieci atomów, które stale są w ruchu drgającym, przy czym w przypadku ciał stałych ruch ten jest mocno ograniczony w porównaniu choćby z gazami, gdzie pojedyncze atomy nie są tak ściśle ze sobą powiązane). Istnieje wiele zamieszkałych światów, a na samej Ziemi istniało wiele cykli cywilizacyjnych, które z różnych przyczyn ulegały destrukcji, a na ich zgliszczach zaczynały powstawać kolejne, zatem aktualna nie jest pierwszą, w której dało się zaobserwować znaczący rozwój cywilizacyjny (historycy mają z tym problem, często odrzucają wiele faktów wynikających z rezultatów badań, które im nie pasują do koncepcji dziurawej jak sito, a znanej z podręczników).

A teraz kilka wyróżników i informacji, które charakterystyczne były tylko dla książki „Przekazy duszy”. Według przekazu autorki istnieje 21 wszechświatów, każdy jest cykliczny (choć za każdym razem, są w nim różnice wynikające z zasady niepowtarzalności). Różnice względem informacji z książek Walscha daje się zauważyć także w stwierdzeniu istnienia karmy i piekła (w postaci tzw. dolnego astralu – jak to określiła Izabela Margańska), do którego można zesłać naszą duszę przez niewłaściwy (niezgodny z jej intencją) sposób działania naszego ego (umysłu czy też ogólnie mówiąc wcielenia) – przy czym wspólne w obu relacjach jest to, że nie ma kary boskiej, Bóg (stwórca) nas nie osądza, jedynie się nam przygląda. Zauważyłem też ciekawą relację, dusze pobierają energię ze Źródła (bez wyjaśnienia, czym ono jest i czym różni się od pojęcia Boga) i właśnie dusze znajdujące się w dolnym astralu to te, które postanowiły się (nieświadome konsekwencji) odciąć od źródła – obecnie więc starają się czerpać energię, podkradając je innym duszom. Z kolei Walsch w swojej książce stwierdził, że piekło jako takie nie istnieje, chyba że sama dusza je sobie stworzy i trafi tam wraz z końcem kolejnego wcielenia, ale w każdej chwili może uznać, że już nie chce tam przebywać i tak też się stanie.

A jakie zalecenia są nam jeszcze przekazywane w omawianej książce? Np. powinniśmy się wyzbyć negatywnych emocji, myśli (bo myśl to energia): „Zmieniając nastawienie, świat dookoła nas zmienia się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki”. Jest takich sugestii dużo więcej i jeśli zachęciłem Cię do przeczytania, to reszty sam dowiesz się z lektury tej wyjątkowej książki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.