Sekrety Sukcesu

Jedenasty element. Twój klucz do sukcesu w biznesie – Robert Scheinfeld

Jedenasty element. Twój klucz do sukcesu w biznesie - Robert Scheinfeld (otwartość umysłu)Autorem książki „Jedenasty element. Twój klucz do sukcesu w biznesie” zachwalanej przez Joego Vitalego i Roberta Allena jest Robert Scheinfeld. Na początku książki autor wymienia 10 podstawowych elementów niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w biznesie: „pragnienie, wiara, prawo przyciągania, wyznaczanie celów, wzorce (modelowanie, czyli posługiwanie się sprawdzonymi wzorcami), tworzenie przejrzystych i szczegółowych planów, podejmowanie aktywnych działań, upór (wytrwałość), wyobraźnia (wizualizacja) i afirmacja” (są one w wielu miejscach spójne z opisanymi przeze mnie 10 kluczami życiowego sukcesu). Robert Scheinfeld idzie o krok dalej (chcąc pokazać, czym jest jedenasty krok) i uprzedza czytelnika: „By móc przyswoić wszystko, czego się tu dowiesz, musisz podejść do tego z otwartym umysłem i umieć myśleć nieszablonowo”. To właśnie problem z otwartością umysłu (a także otwartością wobec innych osób) ma zdecydowana większość ludzi – dlatego też nie są w stanie zaakceptować tego, co przeczytali, odrzucając tym samym korzyści płynące z pierwszego klucza sukcesu polegającego na czytaniu wartościowych książek.

Autor rozwija swoją myśl dotyczącą jedenastego elementu w postaci systemu 7 kroków, które w skrócie tu przytoczę, lecz do pełnego ich zrozumienia potrzebna jest lektura całej książki:

Krok 1: Rozwiń i sprecyzuj swoją koncepcję idealnego wyniku.

Krok 2: Przygotuj prośbę o pomoc w celu osiągnięcia optymalnego wyniku.

Krok 3: Przedstaw swą prośbę do akceptacji wewnętrznemu szefowi.

Krok 4: Uzyskaj akceptację.

Krok 5: Podłącz się do niewidzialnej sieci w celu uzyskania pomocy.

Krok 6: Przeprowadź gruntowne badania, podejmij decyzje i stwórz plany.

Krok 7: Zamanifestuj wynik.

Tu należy się małe wyjaśnienie, bowiem autor wprowadza dwa ważne pojęcia, których nie da się w pełni zastąpić innymi znanymi zwrotami. Chodzi o wewnętrznego szefa, którego każdy posiada (najbliżej mu pasującym określeniem może być dusza), a także o niewidzialną sieć (którą można zinterpretować jako Wszechświat wzajemnie powiązanych ze sobą cząstek, co w nazwano też Boską Matrycą w książce pod tym właśnie tytułem). I w szczegółach autor odnosi się do tych dwóch zagadnień, opierając na tym ideę swego jedenastego elementu sukcesu.

Scheinfeld sugeruje, aby na piśmie (a najlepiej nawet na komputerze) spisywać odpowiednio sformułowane prośby do swego wewnętrznego szefa.

Choć książka momentami trudna w czytaniu, to pojawia się wiele ciekawych zagadnień, jak choćby rozdział „Jak być bogatym”, co jest rzadko poruszanym tematem, bowiem większość autorów książek o rozwoju osobistym pisze głównie na temat tego, jak zostać bogatym, zapominając pokazać, co jest celem nie w postaci punktu na osi czasu, a w postaci odcinka od umownego punktu stania się bogatym aż do emerytury człowieka niezależnego finansowo. Czyli autor jako jeden z niewielu omawia etap bycia bogatym.

Książkę można uznać za uzupełniającą, czyli lekturę pomocniczą dla ludzi już obytych w wiedzy na temat rozwoju osobistego i budowania własnego biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.