Sekrety Sukcesu

Sekret kodu Mojżesza – James F. Twyman

Sekret kodu Mojżesza - James F. TwymanSekret kodu Mojżesza”, to książka, której autor postanowił wykorzystać fakt popularności Sekretu do tego, aby wypromować swoje idee i co okazało się skuteczne, bo książka stała się bestsellerem. Dzięki tej fali popularności James F. Twyman postanowił zbadać i przedstawić opowieść biblijną o Mojżeszu, wplatając w nią regułę, której dopatrzył się zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Przy czym autor trudniejsze rozbieżności (które podzieliły także religie monoteistyczne na różne odłamy) pozostawia bez rozstrzygnięcia, uznając, że tym powinni zajmować się teologowie.

Osobom, którym ciężko czyta się pozycje mocno zakorzenione w biblijnych źródłach, można zasugerować nawet odpuszczenie sobie tej pozycji, a zwłaszcza pierwszej jej części. Istnieje bowiem wiele innych książek traktujących o nieskończonej mocy Wszechświata i nie zmuszających do kierowania się w stronę jednej religii. Podsumowaniem pierwszej części książki może być cytat „Sedno istoty Kodu Mojżesza – świadomość, że wszyscy stanowimy jedność z Bogiem”.

Dopiero w drugiej części książki autor pokazuje szerzej ideę swojego podejścia do Boga, traktując go jako absolut – Wszechświat (a nie siwego staruszka z brodą, zasiadającego na tronie w chmurach) – czyli wszystko, co prowadzi do tezy, że my jako jego część, też jesteśmy częścią Boga. Poddaje krytycznemu osądowi wąską perspektywę, z jakiej patrzą chrześcijanie na świat ziemski i przyszłe życie wieczne. Autor przedstawia to, porównując religijność z duchowością, czyli szerszym spojrzeniem na absolut. W tej części pojawiają się sformułowania zbliżone do tych głoszonych w Sekrecie jak choćby „Siła Boga jest w Tobie i możesz za jej pomocą zrobić wszystko co zechcesz”.

Najciekawsze zagadnienia omówiono na samym końcu i dla nich warto tą książkę posiadać, chodzi o dwa dodatki: „10 kluczy pozwalających objawić wszystko, czego pragniesz” oraz „10 barier upostaciowienia wszystkiego, czego pragniesz”.

Ciekawostką na pewno jest dołączony do książki film, również wzorowany na stylu filmu „Sekret”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.