Sekrety Sukcesu

Ja – Tadeusz Niwiński

Ja - Tadeusz Niwiński (wzięcie odpowiedzialności)Ja” to bardzo stara książka Tadeusza Niwińskiego – choć czytałem wydanie drugie (formalnie dziesiąty dodkruk) z 2003, to chyba autor niewiele zmienił względem pierwszego z 1993 roku. Choć treści o tematyce motywacyjnej nie powinny tracić na wartości, to masa wstawek z życia z tamtego okresu, czy odwołań do zagadnień naukowych (dziś nieaktualnych już tez) lub informatycznych, wzbudza często uśmiech na twarzy i są zrozumiałe dla mnie tylko dlatego, że doskonale pamiętam tamte czasy, młodzi czytelnicy mogą niektórych niuansów nie rozumieć. To były czasy sprzed epoki telefonów komórkowych, o internecie nie wspominając.

Ale liczy się ta część wiedzy, która nie starzeje się zbytnio z upływem lat i pod tym kątem książka jest bardzo wartościowa. Mogę ją zaliczyć do kategorii tych dla początkujących, choć sam autor często powołuje się na innych znanych twórców dzieł nurtu samorealizacji i myślenia pozytywnego (choćby na Briana Tracy’ego), to książka jest z czasów sprzed ery „Sekretu”.

Tadeusz Niwiński w tej książce wskazuje ludziom, aby nie byli biernymi pionkami w społeczeństwie i podjęli liczne działania w celu osiągnięcia sukcesu na różnych polach. Myślenie pozytywne, to zaledwie jeden z elementów tworzenia zmian samego siebie, przy czym zmiany na lepsze zawsze są korzystne, gdyż „jeśli Ty zmienisz się na lepsze, innym będzie lepiej z Tobą ”.

Autor stawia śmiałą tezę, że „nasz świat, tak jak go odbieramy, jest wynikiem naszych myśli”. Może i śmiała, ale jakże prawdziwa teza, odbiór otaczającej nas rzeczywistości może być dla różnych ludzi rzeczywiście bardzo odmienny. Jako przykład podam wnioski z dyskusji na temat filmu „Wojna polsko-ruska” – w mojej ocenie to rewelacyjna komedia dla ludzi w miarę inteligentnych, ale już np. koleżanka (z wykształcenia filozof) doszukuje się głębokich przemyśleń autorki i raczej daleka jest od stwierdzenia, że to komedia (na jej obraz tego dzieła wpływ ma nie tylko wykształcenie, ale i fakt, że prócz filmu czytała też książkę, na podstawie której film powstał).

Niwiński omawia też rolę wiary w życiu (i nie o religię tu chodzi): „Wiara w sukces może pomóc, tak samo, jak wiara w niepowodzenie może zaszkodzić”, stąd bierze się teza o tym, aby posługiwać się pozytywnym myśleniem w życiu – po prostu by sobie nie zaszkodzić przesadnym skupianiem się na niepowodzeniach. Zbudujmy nowy system własnych pozytywnych w wydźwięku przekonań, bowiem jakże często staje się prawdziwym stwierdzenie: „Nasze przekonania i intensywność, z jaką w nie wierzymy, determinują do czego w życiu dojdziemy”.

I tu przychodzi z pomocą jedno z najważniejszych narzędzi (o czym także wspomina Joe Vitale w swych najnowszych książkach) czyli wzięcie odpowiedzialności na siebie za wszystko (nie mylić z braniem winy na siebie za jakieś niepowodzenia, przestępstwa itp.): „Kluczem do wyeliminowania negatywnych emocji i efektywnego życia jest przejęcie całkowitej odpowiedzialności za wszystkie nasze myśli, czyny i reakcje w stosunku do otoczenia, do wszystkich ludzi i zdarzeń”.

W książce znajdziemy też między innymi rozdział omawiający szczegółowo aspekty poczucia własnej wartości, które „opiera się na umiejętności realnego oceniania możliwości swojego umysłu i doceniania, zdawania sobie sprawy, jak wiele ten umysł może osiągnąć”. Poza tym autor w książce „Ja” traktuje o różnych dziedzinach, w których można odnieść sukces. Najczęściej kojarzy on nam się z sukcesem finansowym – i tu także Niwiński podaje wyjątkowo cenną radę: „Chcesz mieć sukces finansowy – doprowadź do perfekcji umiejętność współżycia z ludźmi i stale ją doskonal”.

Dzięki wydawnictwu Złote Myśli książkę można kupić zarówno w wersji elektronicznej jak i w wersji audiobooka MP3.

A na koniec zacytuję przygotowaną przez Tadeusza Niwińskiego listę dwunastu kroków do celu (a, jak twierdzi autor, osiąganie celów prowadzi nas do sukcesu):

1. Chęć i pożądanie celu.

2. Przekonanie o możliwości osiągnięcia celu i wiara w powodzenie.

3. Myślenie na papierze (przelewanie myśli).

4. Osobiste zainteresowanie, co JA będę z tego miał.

5. Określenie punktu wyjścia (z jakiego punktu startujemy).

6. Ustalenie terminu (osiągnięcia celu).

7. Lista przeszkód do pokonania.

8. Lista ludzi, grup i organizacji, których współpraca jest konieczna do osiągnięcia celu.

9. Nowa wiedza niezbędna w realizacji celu.

10. Plan działania.

11. Wizualizacja celu, jako już osiągniętego.

12. Zrób to TERAZ i nie poddawaj się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.