Sekrety Sukcesu

Więcej niż Sekret – Brenda Barnaby

Więcej niż Sekret - Brenda Barnaby - negatywne stwierdzeniaBrenda Barnaby opublikowała książkę „Więcej niż Sekret” w rok po sukcesie filmu i książki Sekret Rhondy Byrne. Zdecydowała się niejako poszerzyć wiedzę czytelnika na temat podstaw historycznych, czyli opisać, skąd Byrne czerpała wiedzę na temat Prawa Przyciągania. Poświęciła temu pierwszy rozdział swej niedużej książki (samo wydanie jest w grubej oprawie, wydruk na kolorowym papierze z wieloma ciekawymi barwnymi ilustracjami), opisując myślicieli z XIX i XX wieku.

W trzecim rozdziale pojawia się wiele porad i opisów ćwiczeń dotyczących tego, jak rozwinąć swoje umiejętności głębokiego oddychania, koncentracji (całkowitego skupiania uwagi), wizualizacji, a także porad np. takich, jak przezwyciężyć strach i stany lękowe. Pojawia się też wiele inspirujących cytatów, np. „Myśli są najważniejszym narzędziem służącym do wprowadzania zmian w doświadczanej przez nas rzeczywistości”. Z kolei rozdział czwarty odnosi się do istotnej roli wizualizacji, które można wspierać różnymi afirmacjami odnoszącymi się choćby do miłości (gdyż jak uważa autorka „Im więcej miłości będziesz dawał, tym więcej miłości otrzymasz w zamian”), np.:

– Wiem, co to znaczy być kochanym.

– Kocham samego siebie.

– Będę obdarowywał innych miłością, kiedy to tylko możliwe.

– Będę mówił i okazywał innym, że ich kocham.

Brenda Barnaby wyznaje podobne zasady do tych głoszonych przez Joego Vitalego, pisząc że: „Tylko ten, kto w zdrowy sposób kocha samego siebie, doskonali swój umysł i swojego ducha oraz należycie dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, jest w stanie kochać i być kochanym”.

Na końcu czwartego rozdziału autorka podaje 10 przykazań materialnego dobrobytu oraz trzy kroki na drodze do osiągnięcia pozytywnej świadomości pomyślności materialnej:

1. Naucz się dawać (i chodzi tu głównie o ofiarowanie innym miłości, empatii, solidarności).

2. Pogódź się z pieniędzmi (to podkreślenie tego, że pieniądze nie mają wydźwięku negatywnego).

3. Przekonaj się, że wszyscy możemy wygrywać (nie musi być bowiem tak, że w świecie trzeba zabierać innym ich dobra, żeby samemu osiągnąć sukces).

Rozdział piąty zawiera skrótowe omówienie różnych źródeł filozoficznych i duchowych jak choćby hinduizm, buddyzm, mesmeryzm jak i współczesne teorie np. inteligencji emocjonalnej. Informacje te mogą być zawsze pomocne, gdy mamy je pod ręką (bo wiedza bywa ulotna) a cała książka może zostać uznana jako ciekawe narzędzie uzupełniające „Sekret” zwłaszcza dla osób będących na początku drogi rozwoju osobistego.

Na zakończenie jeszcze cytat mający zachęcić do sięgnięcia po tą książkę: „Jednym ze sposobów wyrażania myśli jest formułowanie zdań, za pomocą których zwracamy się do siebie samych. Chodzi o słowa, poprzez które wyrażamy nasz stan ducha i nasze opinie oraz które służą nam do uzmysłowienia sobie myśli, jakie za nimi stoją, i które równocześnie w sposób nieunikniony nas w nich utwierdzają. To dzięki tym sformułowaniom negatywne myśli mogą zapuścić korzenie w naszej jaźni. Stąd też powinniśmy nauczyć się stanowczo je odrzucać – jakby chodziło o jakieś straszliwe magiczne zaklęcia, które rzucamy na siebie samych. Christian H. Godefroy, ekspert w zakresie procesów myślowych, opracował bardzo dobrą listę tego typu wewnętrznych stwierdzeń. Należą do nich następujące sformułowania: nie mogę; nie powinienem; nie wyjdzie mi to; nie mam szczęścia; zawsze się mylę; to nie dla mnie; jestem za stary; nigdy mi się nie udawało, dlaczego więc miałoby mi się teraz powieść?; nikt mnie nie kocha… Rozwiązaniem, które proponuje Godefroy, jest całkowite odwrócenie tego rodzaju zdań i zastąpienie ich zwrotami typu mogę, powinienem, uda mi się, mam szczęście, mam rację, jestem jeszcze młody, jestem sympatyczny, jestem wartościowym człowiekiem, itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.